Terapia tańcem i ruchem w INVERSO!

Terapia tańcem i ruchem (DMT, Dance Movement Therapy) jest metodą psychoterapeutyczną, w której poprzez wykorzystanie szeroko pojętego, naturalnego ruchu osoba angażuje się w kreatywny proces prowadzący do osobistej integracji i rozwoju. Jest to metoda coraz bardziej popularna w Polsce, a w świecie jest uznawana do tego stopnia, że podlega refundacji w państwowych ośrodkach terapeutycznych. W ofercie INVERSO znajdziecie Państwo możliwość konsultacji i terapii indywidualnej metodą DMT, jak również warsztaty oparte o tą metodę. Zapraszamy!
Read More

W czym pomaga ruch w procesie psychoterapii?

Włączenie ruchu w proces terapeutyczny pozwala na poznanie reakcji ciała i otworzenie się na płynące z niego odczucia. Pomaga zwiększyć dostęp do pełniejszego odczuwania i wyrażania emocji, a także wykorzystania swoich możliwości. Ruch pomaga przygotować się do nazywania emocji. Daje również dostęp do nieświadomych uczuć, które choć często wyparte, wciąż istnieją w ciele. Ruch pobudza wyobraźnię, umożliwia tworzenie i przeżywanie nowych doświadczeń. Umożliwia wyrażanie tego, co trudne do opowiedzenia słowami. Ruch pomaga w rozprowadzeniu hormonów stresu, rozładowaniu napięć oraz rozproszeniu toksyn w mięśniach, powodując poprawę samopoczucia, odprężenie oraz podniesienie poziomu energii. Zapraszamy do poznania naszej oferty terapii i warsztatów z…
Read More

Dlaczego zdradzamy?

Zdradzamy z wielu powodów. Większości z nich towarzyszy nadzieja na to, że w innej relacji dostaniemy to, czego nie mamy w obecnej. Liczymy na to, że nasze potrzeby uwagi, czułości, przyjemności czy zrozumienia zostaną w końcu zaspokojone. Czasami łudzimy się, że nowa relacja będzie pozbawiona takich przykrości, jak obecna. Pragnienie szczęścia w nowej relacji może być przy tym tak silne, że nie umiemy dostrzec cierpienia, które będzie konsekwencją podjętych przez nas decyzji.
Read More

Czy jedna rozmowa z psychoterapeutą może mi pomóc?

Spotkanie konsultacyjne to pierwsze spotkanie z terapeutą. Odbywa się ono w atmosferze poufności i dyskrecji. Często sam fakt opowiedzenia komuś bezstronnemu o przeżywanych uczuciach i sytuacjach może mieć już efekt terapeutyczny: - pozwalać na zmniejszenie cierpienia czy lęku - zwiększenie dystansu do opowiadanych treści - wzmacniać nadzieję na zmianę sytuacji. Jednocześnie większość zgłaszanych spraw i trudności jest na tyle złożonych i skomplikowanych, że wymaga dużo więcej uwagi. Stąd, aby uzyskać znaczącą zmianę w funkcjonowaniu czy relacjach z innymi, potrzebny jest dłuższy cykl spotkań.
Read More

Co to jest psychoterapia?

Psychoterapia jest formą profesjonalnej pomocy tym osobom, które doświadczają określonych trudności emocjonalnych. Zadaniem psychoterapeuty jest w pierwszej kolejności ich prawidłowe rozpoznanie. W tym celu przeprowadza konsultację, w której dokładnie analizuje aktualną sytuację osoby oraz dotychczasowy sposób jej funkcjonowania. Następnie określa, czy i jaka forma psychoterapii (indywidualna, grupowa, małżeńska, rodzinna) będzie najbardziej odpowiednia. Na czym polega proces psychoterapii? W procesie psychoterapii otrzymujemy możliwość uważnego przyglądania się sobie (swoim emocjom, przekonaniom, podjętym decyzjom) oraz uzyskania pomocy tam, gdzie sobie dostatecznie nie radzimy. Psychoterapeuta jest wsparciem w nazywaniu tych przeżyć, które samodzielnie trudno jest określić. Pomaga uczciwie i w życzliwej atmosferze zobaczyć, jak…
Read More