Superwizja

Pracujemy pod stałą superwizją. Psychoterapeutom spoza Instytutu stwarzamy możliwość udziału w superwizji indywidualnej i grupowej.