Polityka prywatności

1. Administrator danych

INVERSO Instytut Psychoterapii Rodzin i Par – Beata Mirucka (NIP 542-12-44-185) z siedzibą w Białystoku jest Administratorem Twoich danych osobowych pozyskanych w serwisie dostępnym pod domeną www.inverso.bialystok.pl (dalej “Serwis”).

W sprawie ochrony swoich danych osobowych zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail inverso.zapisy@gmail.com lub pisemnie na adres: Inverso Instytut Psychoterapii i Par ul.Swobodna 43/54, 15-756 Białystok.


2. Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe pozyskane w Serwisie za pośrednictwem maila oraz nr kontaktowego udostępnionego na stronie w następujących celach:

a) odpowiedzi na zadawane pytania, w tym pytań i zagadnień dotyczących prowadzonej przez nas działalności gospodarczej, przedstawienia i wyjaśnienia oferty oraz warunków warsztatów (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO),

b) prowadzenia korespondencji oraz innych celach wynikających z realizowanej za pośrednictwem komunikacji elektronicznej współpracy (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO),

c) przesyłania marketingowych informacji handlowych oraz informacji o nowych ofertach warsztatowych w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

d) archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

e) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

f) analitycznych (optymalizacji naszej oferty handlowej) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


3. Jak długo planujemy przechowywać Twoje dane

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres świadczenia usług oraz po ich zakończeniu do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej nam zgody, do czasu jej odwołania. Z kolei dane osobowe przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu, w tym w celu przesyłania Tobie marketingowych informacji handlowych, będziemy przechowywać aż do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.


4. Twoje Prawa

Przysługują Tobie następujące prawa: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania swoich danych, żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, sprzeciwu względem przetwarzania danych, oraz przenoszenia danych.

W celu wykonania wyżej wymienionych praw, skontaktuj się z nami mailowo pod adresem e-mail inverso.zapisy@gmail.com lub pisemnie na adres Inverso Instytut Psychoterapii i Par ul.Swobodna 43/54, 15-756 Białystok. Jeśli masz wątpliwości odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.


5. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy przekazywać do takich kategorii odbiorców jak: naszym podwykonawcom, kadrze szkoleniowej, księgowym oraz agencjom marketingowym.


6. Pliki Cookies

Podczas przeglądania Serwisu, stosownie do udzielonej zgody oraz konfiguracji przeglądarki, na Twoim urządzeniu (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany przez nas jeden lub kilka plików cookies. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami na temat plików cookies oraz sposobu ich wykorzystywania.

Cookies to małe pliki, które są umieszczone na dysku twardym komputera podczas odwiedzania niektórych stron internetowych. Zawierają one informacje na temat urządzenia i zazwyczaj nie zawierają żadnych danych osobowych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem.

W plikach cookies przechowujemy podstawowe, anonimowe informacje o użytkownikach (np. identyfikator) oraz dane służące podniesieniu komfortu korzystania z Serwisu, potrzebne dla optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach oraz kampanii reklamowych. Jako użytkownik Serwisu możesz w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji Serwisowi poprzez wykasowanie plików cookies zapisanych na Twoich urządzeniach końcowych przez Serwis. Aby tego dokonać należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.

Możliwe jest również skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookie dla określonych, wybranych przez Ciebie stron internetowych lub dla wszystkich stron. Ustawienia takie spowodują jednak utratę niektórych funkcjonalności Serwisu, które wymagają instalacji plików cookie. Zgodnie z wymogami Prawa Telekomunikacyjnego za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookies uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookies na komputerze.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, w szczególności ze względu na zmianę przepisów prawa, zmianę technologii lub sposobu funkcjonowania Serwisu. Aktualny tekst Polityki Prywatności zawsze znajduje się w Serwisie.