PSYCHOTERAPIA GRUPOWA

Psychoterapia grupowa – psychologiczna metoda pracy z grupą skoncentrowana na rozwijaniu kompetencji społecznych uczestników. Każda osoba formułuje i realizuje swoje indywidualne cele terapeutyczne. Sesja terapeutyczna trwa 90 minut.