PSYCHOTERAPIA RODZIN, MAŁŻEŃSTW, PAR

Terapia rodzinna

Prowadzona przez jednego lub dwóch terapeutów.
Sesja terapeutyczna trwa od 60 do 90 minut.
Cena ustalana indywidualnie

 

Terapia małżeństw i par

Prowadzona przez jednego lub dwóch terapeutów.
Sesja terapeutyczna trwa od 60 do 90 minut.
Cena ustalana indywidualnie

 

Terapia rodziny zrekonstruowanej (kolejny związek jednego lub obojga partnerów)

Prowadzona przez jednego lub dwóch terapeutów.
Celem terapii jest pomoc w rozwiązywaniu zgłaszanych problemów oraz kształtowanie satysfakcjonujących więzi w nowej rodzinie.
Sesja terapeutyczna trwa od 60 do 90 minut.