PSYCHOTERAPIA RODZIN, MAŁŻEŃSTW, PAR

Terapia rodzinna – praca z całą rodziną prowadzona przez jednego lub dwóch terapeutów. Celem terapii jest pomoc w rozwiązywaniu zgłaszanych problemów oraz satysfakcjonujący rozwój całej rodziny i poszczególnych jej członków. Sesja terapeutyczna trwa 60 minut (cena 130zł) lub 90 minut (cena 170zł).

Terapia małżeńska – forma specjalistycznej pomocy oferowanej małżeństwu doświadczającemu trudności w relacji. Celem terapii jest zdobywanie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów małżeńskich i rozwijanie bardziej satysfakcjonujących kontaktów. Sesja terapeutyczna trwa 60 minut (cena 110zł-120zł ) lub 90 minut (cena 160zł-180zł).

Terapia pary – metoda pomocy skierowana do osób, które pozostają w nieformalnym związku.  Celem terapii jest rozwijanie umiejętności budowania bliskości w  relacji. Sesja terapeutyczna trwa 60 minut (cena 110zł-120zł) lub 90 minut (cena 160zł-180zł).

Terapia rodziny zrekonstruowanej (kolejny związek jednego lub obojga partnerów) – praca z całą rodziną prowadzona przez jednego lub dwóch terapeutów. Celem terapii jest pomoc w rozwiązywaniu zgłaszanych problemów oraz kształtowanie satysfakcjonujących więzi w nowej rodzinie. Sesja terapeutyczna trwa 60 minut (cena 130zł) lub 90 minut (cena 170zł).