PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA I GRUPOWA

Psychoterapia indywidualna
Kierowana do osób dorosłych i nastolatków.

Sesja terapeutyczna trwa 50 minut.
Cena ustalana indywidualnie.

Psychoterapia indywidualna w języku angielskim
Psychotherapy in English – price set individually
To book an appointment please contact dr hab. Beata Mirucka (+48 601 66 36 66)

Psychoterapia online – cena ustalana jest indywidualnie.

 

Psychoterapia grupowa
Psychologiczna metoda pracy z grupą skoncentrowana na rozwijaniu kompetencji społecznych uczestników.

Sesja terapeutyczna trwa 90 minut.
Cena ustalana indywidualnie.

Każda osoba formułuje i realizuje swoje indywidualne cele terapeutyczne.