SPOTKANIA DOTYCZĄCE TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZYCH

Spotkania dotyczące trudności wychowawczych mają na celu pomoc rodzicom w rozwijaniu kompetencji rodzicielskich, dostarczenie umiejętności radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dziecka pojawiającymi się na różnych etapach rozwoju (niemowlę, małe dziecko, młodzież, młodzi dorośli) oraz wzmocnienie relacji rodzic-dziecko.