SPOTKANIA KONSULTACYJNO–DIAGNOSTYCZNE

Indywidualne spotkanie konsultacyjno–diagnostyczne – wstępna diagnoza, której celem jest wybór formy terapii zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami klienta (60 minut).

Spotkanie konsultacyjno–diagnostyczne dla par – wstępna diagnoza trudności i zasobów pary oraz określeniu celów terapii (60-75 minut).

Spotkanie konsultacyjno–diagnostyczne dla rodzin – wstępna diagnoza funkcjonowania systemu rodzinnego oraz określenie kierunków zmian (90 minut).