SUPERWIZJA INDYWIDUALNA I GRUPOWA

Superwizja indywidualna i grupowa prowadzona jest przez dr hab. Beatę Mirucką.