SZKOLENIE Z PSYCHODRAMY

SZKOLENIE Z PSYCHODRAMY
Warsztat prowadzi TATIANA L. KRYUKOWA dr hab. psychologii, profesor Państwowego Uniwersytetu im. N.A.Niekrasowa w Kostromie, psychodramatystka z wieloletnim doświadczeniem pracy w różnych grupach rozwojowych i szkoleniowych w wielu krajach Europy (m.in. Polska, Grecja, Niemcy)

ADRESACI KURSU
Psycholodzy, pedagodzy, pracownicy socjalni, absolwenci kierunków społecznych o różnych specjalnościach ukierunkowani na poszerzenie swoich profesjonalnych umiejętności pracy z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi.

CELE
– Systematyzacja głównych teoretycznych podejść w obszarze psychoterapii grupowej  (psychodrama) i społeczno-psychologicznego treningu (trening ról)
– Poznanie  podstawowych technik psychodramy
– Zapoznanie z socjodramą i jej pojęciami
– Poznanie technik rozgrzewki grupowej
– Rozwój umiejętności korzystania z różnych technik grupowego treningu ról i diagnostyki w  psychodramie

Uczestnicy kursu zdobędą:
– Wiedzę z zakresu psychodramy, dynamiki grupowej i psychologii osobowości, metodologii i teorii pracy z grupami
– Osobiste doświadczenie zanurzenia się w proces pracy grupowej, szersze możliwości  rozwiązywania osobistych problemów, lepsze rozumienie siebie i innych ludzi, praktyczne doświadczenie zmiany i samorozwoju
– Rozwój spontaniczności i kreatywności w kontaktach z innymi ludźmi

Termin: 16–18.03.2012r.
Wymiar: 25 godziny
Godziny:

piątek 17:00-20:00
sobota 9:00-20:00 (z przerwą obiadową)
niedziela 9:00-17:00

Kurs będzie prowadzony w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski.
Kurs stanowi wstęp do 3-letniego szkolenia z zakresu psychodramy.
UWAGA! Udział w 3-dniowym warsztacie nie obliguje do rozpoczęcia całego kursu.

ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia są przyjmowane do dn. 29.02.2012r. na e-mail terapia@inverso.bialystok.pl z dopiskiem „Psychodrama” lub telefonicznie 604 871 339.
Wpisanie na listę uczestników następuje po dokonaniu pełnej wpłaty za kurs.
Koszt kursu w terminie I lub II (25 godzin łącznie) 450zł.
Numer konta

ING Bank Śląski
72105018231000002303800003

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.