Terapia tańcem i ruchem w INVERSO!

Terapia tańcem i ruchem (DMT, Dance Movement Therapy) jest metodą psychoterapeutyczną, w której poprzez wykorzystanie szeroko pojętego, naturalnego ruchu osoba angażuje się w kreatywny proces prowadzący do osobistej integracji i rozwoju. Jest to metoda coraz bardziej popularna w Polsce, a w świecie jest uznawana do tego stopnia, że podlega refundacji w państwowych ośrodkach terapeutycznych. W ofercie INVERSO znajdziecie Państwo możliwość konsultacji i terapii indywidualnej metodą DMT, jak również warsztaty oparte o tą metodę. Zapraszamy!
Read More