DR IRENA PARFIENIUK

Ukończyła podyplomowe czteroletnie szkolenie z psychoterapii atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, kurs z zakresu psychodramy, szkolenie I i II stopnia w zakresie psychologicznych metod wspierania kobiet leczonych z powodu raka piersi w Centrum Onkologii w Warszawie oraz szkolenie w zakresie terapii Carla Simontona. Jest pracownikiem dydaktyczno-naukowym Uniwersytetu w Białymstoku w Zakładzie Psychologii. W latach 1995-2010 udzielała wsparcia psychicznego kobietom po leczeniu raka piersi w Klubie Kobiet po Mastektomii „Amazonki”, prowadziła terapię indywidualną i grupową oraz zajęcia psychoedukacyjne z zakresu psychoonkologii. Psychoterapeuta z kilkunastoletnim doświadczeniem w pracy z pacjentami dorosłymi, młodymi dorosłymi oraz pacjentami onkologicznymi i ich rodzinami. Prowadzi terapię indywidualną w nurcie psychodynamicznym. Systematycznie poddaje swoją pracę superwizji.