MGR ANNA KOSZAŁKOWSKA

Ukończyła szkolenie z zakresu terapii systemowej organizowane przez Krakowską Fundacje Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid, atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Aktualnie w trakcie szkolenia w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”, które posiada atest Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz jest rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
Ukończyła liczne kursy i szkolenia min.: Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie I stopnia, Studium Metod Psychokorekcyjnych oraz Studium Profilaktyki Uzależnień.
Prowadzi psychoterapię indywidualną, grupową oraz terapię rodzin i par. Pracuje w podejściu psychodynamicznym i systemowym.