MGR MONIKA KISIELEWSKA

Ukończyła rekomendowane podyplomowe szkolenie z zakresu psychoterapii w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów” w Warszawie oraz wiele kursów z zakresu choreoterapii oraz terapii tańcem i ruchem (m.in. Life/Art Process wg Anny Halprin, Ruch Autentyczny, Ruch Kreatywny). Jest pracownikiem dydaktyczno-naukowym Uniwersytetu w Białymstoku w Zakładzie Psychologii. Realizuje zajęcia z zakresu psychologii ogólnej, psychologii klinicznej, psychopatologii oraz z choreoterapii. W badaniach naukowych skupia się na zagadnieniach dotyczących relacji body-mind. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową, warsztaty z zakresu komunikacji małżeńskiej, rodzicielskiej i w relacji nauczyciel-uczeń oraz warsztaty rozwoju osobistego skoncentrowane na pogłębianiu świadomości swojego ciała. W swojej pracy korzysta z podejścia psychodynamicznego i egzystencjalnego.