TERAPIA TAŃCEM I RUCHEM

Terapia tańcem i ruchem (DMT, Dance Movement Therapy) jest metodą psychoterapeutyczną pozwalającą na wykorzystanie ruchu jako procesu, który zwiększa osobistą integrację w sferze fizycznej, emocjonalnej, poznawczej i społecznej. Prowadzi do lepszego poznania siebie, zintegrowania i rozwoju.
Kierowana jest do dzieci, młodzieży i dorosłych.

Sesja terapeutyczna trwa 50 minut.
Warsztat około 2 godzin.
Cena ustalana jest indywidualnie.

Zapisy: inverso.zapisy@gmail.com

Więcej informacji o metodyce warsztatów:
youtube.com/watch?v=X-PsOEb7cBY&t=59s
youtube.com/watch?v=RqD3WvPX1X8