WARSZTATY ROZWOJU OSOBISTEGO PRZEZ TANIEC I PRACĘ Z CIAŁEM

Taniec, improwizacja ruchowa i praca z ciałem wspomagają proces wzmacniania i uświadamiania bezpośredniej i głębokiej łączności z własnym ciałem, ułatwiają „zadomowienie się” w nim, zaprzyjaźnienie lub pogłębienie tej więzi, wspierają spontaniczność i autentyczną ekspresję, co prowadzi do stanu głębszej harmonii psychicznej, swobody i niezależności w wyrażaniu siebie i własnych emocji oraz do bardziej otwartych relacji z innymi.

Pełne świadome doświadczenie własnego ciała nie jest jednak możliwe w monotonnym, mechanicznym ćwiczeniu w fitness klubach, czy też w powtarzaniu układów tanecznych przed lustrem. Nie zatem naśladowanie kroków i taniec według określonych technik tanecznych, lecz krok po kroku odkrywanie naturalnej zdolności wolnego ruchu stanowić będzie sedno programu warsztatów.

Bezpośrednio poprzez ciało – w swobodnym, naturalnym tańcu, w witalnym przepływie ruchu – staje się możliwe odkrycie i doświadczenie na nowo przygody życia, świadome i radosne doświadczenie siebie, własnego rytmu, własnej witalności i całego bogactwa cielesnych odczuć.

Jak mawiała Emilie Conrad: Gdy bowiem pojawi się nowy ruch w twoim ciele, z dużym prawdopodobieństwem pojawi się także nowy ruch w twoim życiu.

Udział w warsztacie nie wymaga przygotowania tanecznego.

Adresaci warsztatu:

Osoby zainteresowane rozwojem osobistym, inwestowaniem w siebie oraz pragnące odkryć w sobie siłę i witalność Osoby pracujące z innymi ludźmi (m.in. nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy, terapeuci, trenerzy, tancerze), które chcą wzmocnić swoje zasoby oraz poznać nowe techniki pracy z ciałem i ruchem.

Metody  pracy:

W warsztacie zostanie wykorzystana metoda pracy z ciałem „continuum movement“ rozwinięta przez Emilie Conrad, improwizacja ruchowa, elementy choreoterapii oraz relaksacji.

Uczestnictwo w warsztacie umożliwia m.in. pogłębienie świadomości ciała oraz doznań płynących ze zmysłów, wzmocnienie pozytywnego doświadczania własnej cielesności, poszerzenie zdolności korzystania z własnych zasobów do radzenia sobie z napięciem i stresem, docieranie do zasobów witalności i siły.

 

Osoba prowadząca:

Beata Marecka-Zehetbauer – certyfikowany choreoterapeuta – terapeuta tańcem (PTT), członek i pedagog Polskiego Stowarzyszenia Choreoterapii (PTT). Absolwentka Instytutu Dynamiki Tańca i Ruchu w Essen, programu Kreatywny Taniec prowadzonego w oparciu o teorię ruchu R. Labana (Monachium), programu „Współczesny Integracyjny Trening Tańca“ (Monachium), rytmiki oraz programu Life/Art Process A. Halprin (Berlin). Prowadzi warsztaty i kursy rozwoju osobistego przez ruch i pracę z ciałem w Austrii i w Polsce.

 

Zgłoszenia:

Aby uczestniczyć w warsztacie należy zgłosić swój udział osobie koordynującej – Monice Kisielewskiej (email: m.kis@op.pl, telefon: 505859176)

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o udziale w warsztacie.

ZAPRASZAMY!